Haklarımı Öğreniyorum


Kamu Denetçiliği Kurumu, gençlerin ve çocukların haklarını ve hak arama yollarını öğrenmeleri amaçlanmaktadır...

Nasıl Başvuru Yapabilirim


Hakkı ihlal edilen çocuğun kendisi bizzat, çocuklar adına anne ve/veya babaları veya yasal temsilcileri, çocuk adına...

Hangi Konularda Başvuru Yapabilirim


Kamu kurumlarının ve kamu kurum çalışanlarının her türlü eylem ve işlemleri ile tutum ve davranışları sonucunda ortaya çıkan hak ihlallerine ilişkin konularda başvuru yapılabilir...

                                                                                  

                                                                                  

                                                                                  

ADRES

Kavaklıdere Mah. Zeytindalı Caddesi
No:4 Çankaya/ANKARA