TEOG SINAVI PUANLARININ HESAPLANMASINDA KULLANILAN “AĞIRLIK KATSAYISI” KARARI

7 Nis

Kurumumuza yetişkin internet sayfasından e-başvuru yolu ile başvuran iki şahıs, Temel Eğitimden Orta Öğretime Geçiş Sınavlarında (TEOG) uygulanan puan hesaplamalarının Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersinden muaf olan öğrencileri aleyhte etkilediği iddiasından bahisle söz konusu eşitsizliğin giderilmesi amacıyla Milli Eğitim Bakanlığına tavsiyede bulunulmasını talep etmiştir.

Yapılan başvurunun önemi dikkate alınarak, tavsiye kararı verilmesi amacıyla araştırma ve inceleme yapılmasına karar verdik.
Başvuru ulusal ve uluslararası mevzuat, hakkaniyet ve insan hakları yönünden değerlendirildi.

Sonuç olarak;

Milli Eğitim Bakanlığınca 2013 ve 2014 Eğitim Öğretim yılında ortak sınavlar kapsamında düzenlenen TEOG sınav puanlarının hesaplanmasında, Anayasada ifadesini bulan Kanun Önünde Eşitlik ilkesine ve 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanununda düzenlenen Fırsat ve imkân eşitliği ilkesine aykırı davranıldığı;

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersinden muaf olan ve olmayan tüm öğrenciler için söz konusu ağırlıklandırılmış Ortak Sınav Puanı hesaplama yönteminin matematiksel olarak eşitsizlik yarattığı;

Ağırlıklandırılmış Ortak Sınav Puanının hesaplamasında kullanılan Ağırlık Katsayısının, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersinden muaf olan ve muaf olmayan öğrenciler açısından farklı hesaplanması, öğrencilerin eşit bir biçimde rekabet etmelerine ve sınav sonuçlarının aynı şekilde değerlendirilmesine engel teşkil ettiği gibi, bu durumun öğrenciler ve velileri tarafından öngörülmesinin beklenemeyeceği ve idarenin öğrenciler açısından telafi edici tedbirlere de başvurmamış olması karşısında, bu uygulama ile öğrencilerin bilgi, beceri, yetenek ve kazanımlarına daha uygun bir orta öğrenim kurumunda eğitim görme hakkının, dolayısıyla AİHS Sözleşmesi’nin 14. maddesiyle birlikte Sözleşme’nin 1 No.lu Ek Protokolü’nün 2. Maddesinin ihlal edildiği kanaati ve sonucuna varılmıştır.

2014-2015 eğitim öğretim yılında (ve devamındaki yıllarda) gerçekleştirilecek olan Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş Ortak Sınavlarına (TEOG) ilişkin Ağırlıklandırılmış Ortak Sınav Puanlarının hesaplanmasında kullanılan “Ağırlık Katsayısının” Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersinden muaf olan ve muaf olmayan tüm öğrenciler için eşitlenmesi ve mağduriyetlerin giderilmesi yönünde MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI’NA tavsiyede bulunuldu.

Karar Tam Metni