DEVLET PARASIZ YATILILIK VE BURSLULUK SINAVI KISMİ RED KISMİ TAVSİYE KARARI

7 Nis

Kurumumuza yetişkin internet sayfasından e-başvuru yolu ile başvuran baba Devlet Parasız Yatılılık ve Bursluluk Sınavında öğretmen çocuklarına kontenjan tanınması uygulamasına son verilmesi, öğretmen çocuğu olmayanlar için “diğer çocuk” ifadesinin kullanılmaması, haksız uygulamadan dolayı oluşan kamu zararının telafi edilmesi, taban puanlar ile bursluluğu kazananların açıklanmasını talep etmiştir.

Yapılan başvurunun önemi dikkate alınarak, tavsiye kararı verilmesi amacıyla araştırma ve inceleme yapılmasına karar verdik.
Başvuru ulusal ve uluslararası mevzuat, hakkaniyet ve insan hakları yönünden değerlendirildi.

Sonuç olarak;

1.  Şikâyetçinin öğretmen çocuklarına tanınan avantajdan dolayı devletin uğradığı zararın geçmişe yönelik olarak telafi edilmesi ve uygulamadaki “diğer çocuk” ifadesinin kaldırılması konusundaki şikâyetinin REDDİNE,
2. Devlet Parasız Yatılılık ve Bursluluk Sınavında öğretmen çocuklarına kontenjan tanınmasına son verilmesi, bu kapsamda 2684 sayılı İlköğretim ve Ortaöğretimde Parasız Yatılı veya Burslu Öğrenci Okutma ve Bunlara Yapılacak Sosyal Yardımlara İlişkin Kanun’unda makul sürede değişiklik yapılarak 4 üncü maddesindeki “öğretmen çocukları” ibaresinin çıkarılması, anılan Kanun’a dayanılarak yürürlüğe konulan İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumlarında Parasız Yatılılık, Burs ve Sosyal Yardımlar Yönetmeliği’nde de bu yönde gerekli değişikliklerin yapılması,
3. Sınav sonucunda kontenjan bazında oluşan taban ve tavan puanlarının öğrenci ismi belirtilmeksizin ilan edilmesi hususlarında MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞINA ve,
4. “Mevzuat değişikliği teklifi”ne ilişkin tasarıyı gündeme alması hususunun takdir ve gereği için de BAŞBAKANLIĞA tavsiyede bulunuldu.

Karar Tam Metni