Ombudsmanlık Kurumu Konferansı

3 Kas
Kadın, Çocuk ve Engelli Ombudsmanı Serpil Çakın, Türkiye ve Polonya arasındaki Diplomatik ilişkilerin Kurulmasının 600’üncü Yıldönümünde Türkiye-Polonya Diyaloğu kapsamında Turgut Özal Üniversitesi tarafından düzenlenen ‘Ombudsmanlık Kurumu Konferansı’na katıldı. Ombudsman Serpil Çakın konferansta, ‘Türkiye’de Ombudsmanlık Kurumu’nun Rolü’ konulu bir konuşma yaptı.

Ombudsman Serpil Çakın konuşmasında, Günümüz modern toplumlarında devlet birey ilişkisinde bireyi ön plana alan bakış açısı ve ‘Sosyal devlet’ anlayışının da etkisiyle hukuka uygunluk noktasında idareyi denetleyen mevcut kurumlara ilave olarak, hakkaniyete uygunluk denetimi de yapacak yeni bir kontrol mekanizmasına ihtiyaç duyulduğunu aktardı. İdareyi denetleyerek bireysel şikâyetleri giderme ve kamuoyunun dikkatini idari eksikliklere çekmeye yönelik çözüm arayışları, neticesinde modern anlamda Ombudsmanlık Kurumları’nın ortaya çıktığını kaydeden Çakın, “Yeni bir denetim mekanizması olan Ombudsmanlık, mevcut yapılara bir alternatif değil, onları tamamlar niteliktedir. Ombudsman hukuk kurallarını vatandaş lehine uygulamaya gayret göstererek bireylerin yazılı kurallarda var olan hak ve özgürlüklerini elde etmelerini ve kullanmalarını sağlamak suretiyle hem vatandaşın haklarını korumakta hem de vatandaşın devletine olan güvenini tesis etmekte ve devletle bireyin bütünleşmesini sağlamaktadır” diye konuştu.

Kamu Denetçiliği Kurumu’nun kurulmasının ülkemizde demokratikleşme ve hukuk devleti olma yolunda atılan önemli bir adım olduğunu aktaran Serpil Çakın, Kurumun bireylerin idarelerle yaşadığı sorunları çözmede sağladığı başarılar ve vatandaşın devlete olan güveninin artmasında oynadığı etkin rol ve hukuk devleti ilkesinin hayata geçirilmesine katkısı ile ülkemizi demokrasi ve insan hakları yolculuğunda daha ileri seviyelere taşıyacağını ifade etti. Çakın, “Vatandaşın idarenin işleyişiyle ilgili yaşadığı hak ihlallerinde yargı organlarına gitmenin külfetli ve zaman alıyor olması, idari denetim yollarında idarenin tavassut içinde olması ve tarafsızlığında endişe edilmesi ve siyasi denetimde çoğunluğa sahip tarafın etkin olması gibi nedenlerle diğer denetim yollarının yetersiz kaldığı durumlarda güçlü devlet aygıtı karşısında birey, Ombudsmanın arabuluculuğuyla idare ile anlaşma zemini bulma fırsatını yakalamaktadır. İdare-birey ilişkisinde hukukun üstünlüğünün, demokratikleşmenin sağlanması, bireysel hak ve özgürlüklere duyarlı davranılması kamu denetçiliğinin var oluş gayesidir. İdare insan için vardır, idare bireyle barışıktır. Ombudsman ise bu amaca hizmet eden bir araçtır” dedi.

Serpil Çakın, konferansa katılan İsveç Ombudsmanlığından ve Polonya İnsan Hakları Savunuculuğu ofisinden yetkililerle görüşmeler gerçekleştirdi.