ÇOCUKLARA SESLENİŞ

3 Kas

Sevgili çocuklar!.. çocuk hakları sözleşmesi, dünyadaki tüm çocukların iyi ve mutlu yaşaması için hazırlanmış uluslararası bir metin.

Ne yazık ki çocuklar, evde, okul ve eğitim ortamında, çalışma ortamında, kaldıkları yurt ya da sokakta yetişkinlerin doğru olmayan davranışları ile karşı karşıya kalabilmektedir.

Oysa tanık olduğunuz ya da yaşadığınız her türlü sorunlar çözülebilir. Mutlu ve barış içinde yaşayabilmek için başta karar vericiler olmak üzere tüm yetişkinlerin yapması gerekenler var.

Biz, çocukların ve gençlerin; yaşadıkları veya tanık oldukları olaylar, durumlar hakkında en çok kendilerinin bilgi sahibi olduğuna inanıyor ve yaşanan veya tanık olunan sorunların çözümünde kendi katılımlarının, önerilerinin çok değerli olduğunu biliyoruz.

Sizleri ilgilendiren tüm konuları ifade etmenize olanak tanımak ve görmek amacıyla görev ortağımız olan sizlerle başlattığımız çalışmalarda bize verdiğiniz destek ve güçle sesiniz olmaya çalışmakta ve idarelerin uygulamaları karşısında haklarınızı savunabilmenize yardımcı olmak, görüşlerinizi rahatlıkla ifade etmenize olanak sağlayarak, başvurunuz  üzerine sorununuzu incelemek, araştırmak ve gerekirse ilgili idareye önerilerde bulunmak için çaba gösteren bir kurumuz.

Kurumumuz için çocuk hakları yani sizin haklarınız çok önemli. Bu nedenle çocuk haklarına özel önem vererek, 2014 yılı içerisinde yaptığımız çalışmaları sizlerle paylaşmak istedik.

 

2014 YILI ÇOCUK BAŞVURULARI FAALİYET RAPORU

İNCELEMEK İSTERSEN FAALİYET RAPORU SENİN İÇİN HAZIRLANDI

 

2014 yılını geride bıraktığımız bugünlerde yılın değerlendirmesini seninle paylaşmak ayrıca mutluluk kaynağımız. Yıl içindeki 22 Nisan 2014 tarihi senin ve bizim için çok önemli.

Ülkemizde çocuk hakları kültürünün gelişmesine katkı vermek amacıyla görüş ve önerilerin ile şekillenen ve son hali verilen görev ortağı olarak görüşlerini rahatlıkla ifade etmene olanak sağlayan, idare ile arandaki engelleri yok etmek, sağlıklı iletişim ortamı yaratarak, psikolojinin sağlıklı temellerde gelişmesi gibi temel amaca yönelik çocuk internet sayfasının  (www.kdkcocuk.gov.tr) açılışını 22 Nisan 2014 tarihinde çocuklarla gerçekleştirdik.

Bize başvurularını, çocuk Internet ekranı üzerinden Başvuru Formu ve Mesaj formu olarak iki şekilde gerçekleştirdin.

Bildiğin üzere iki formun amacı farklı. Sosyalleştiğin çevrede birebir yaşadığın sorunlara çözüm bulunmasını, incelenmesini istediğin vakit, başvuru formunu doldurarak bize ilettin. Bize ilettiğin her başvuru senden bize yansıyan duygular olması bakımından çok kıymetliydi. Yaşam yolculuğunda attığın her adım, cesaretin için seni kutladık.

Başvuru Formunda yer alan kimlik, adres bilgileri sende zaman zaman kaygı yaratmış olabilir. Ancak bilmelisin ki senin güvenliğini korumak birinci önceliğimiz. Kimlik bilgilerin başvurunun doğruluğu, senin toplumda yaşayan bir birey olduğunu anlamak, sana yardımcı olmak için gerekli bilgiler. Sakın unutma sen istemediğin takdirde üçüncü kişilerle bilgilerin paylaşılmamakta. Başvurunu sadece çocuk alanında uzman sosyal hizmet uzmanı almakta. Başvurundaki tüm detayları, seninle iletişim kuran sosyal hizmet uzmanı bilmekte. Bizlere inanarak, ekranı kullanarak, başvuru yapman bize güvendiğinin göstergesi.

Bazen ben çocuğum benim idarelerle ne sorunum olabilir ki? Bu kurum bana idarelerle bir sorunun var mı diye niye soruyor? düşüncesine de kapılmış olabilirsin. Ancak sen, yaşadığın toplumda bağımsız bir bireysin. Bunu sakın unutma.

Seni üzen, endişelendiren durumlar, yetişkin davranışlarıyla  karşı karşıya kalabilir, kendini ifade etmene imkan tanınmadığı, dinlenmediğin ortamlar olabilir. Şunu bilmeni isteriz ki artık yalnız değilsin. Bize hemen mesaj formu doldurarak ulaşabilirsin. En kısa zamanda sana yardımcı olmak için varız.

Mesaj ekranı, senin dilek ve isteklerini alma amacıyla tasarlanmıştır. Bize, sana ulaşabileceğimiz bir telefon numarası veya e-mail adresi bırakman sana yardımcı olmamızı sağlayacaktır. Aksi takdirde seninle ilgili doğru olmayan bilgiler sorununu çözmeni zorlaştıracaktır.

2014 yılında kurumumuza gerçekleştirdiğin başvurulardan kamuoyu ile paylaşılması ve sistemde değişiklik istediğimiz iki karar oldu. Çocuk web sayfasından kararları paylaştık. Kararları seçerek yayınlamaktayız.

Yıl içerisinde kamu spotu çalışması yapıldı. Görüşlerin ile zenginleşen kamu spotu Dünya Çocuk Hakları Gününde (20 Kasım 2014 tarihi) yayınlandı.

BAŞVURULARDAKİ MEVCUT DURUM VE YAPILAN ÇALIŞMALAR

Bizlere yaptığın başvurular, ağırlıklı olarak okullarda yaşadığın sorunlara yönelik. Başvurunu, öğretmenin tutum ve davranışı, okul temizliği, ders programı, sistem değişikliği, engelli çocukların eğitim hakkı gibi başlıklarda toplamak mümkün. Başvuruyu alan bizler ne yaptık?

Bize ilettiğin sorunları önce senden dinledik. Sonra ilgili Müdürlüklerle yaptığımız görüşmelerle sorunları aktardık. İdarelere seninle kurulacak iletişimde doğru yaklaşımların neler olduğunu anlattık. Senin ile idare arasında sağlıklı iletişim temellerini oluşturmaya çalıştık. Milli Eğitim Bakanlığına ilettiğimiz sorunlarının takipçisi olduk.

Aile yanında bulunan arkadaşların dışında Devlet koruması ve bakımı altındaki çocuklarımız da bizlere seslerini duyurdu. Çocuklar, yaşadıkları ortamı ve koşulları sorgulamakta, daha yaşanılası ortamlar konusunda tercihlerini bizlere aktardılar. Bizlerde sizlerin sesi olarak, ilgili Bakanlığa düzenleme yapılması istenen konuları ilettik.

Yaşadığınız semtlerde verilen Belediye hizmetindeki aksayan, geliştirilmesi düzenlenmesi gereken alanları da bizlere aktardın. Bu başvurular,  duyarlılığını görerek sevinmemizi, gücün ile bugünün yetişkinlerini uyararak, yarının büyükleri olarak girişimlerinle daha yaşanılası bir ülkeyi yaratacağın güvenini oluşturdu. Özellikle temiz çevreye kavuşma, üst geçit talebi, ulaşım sorunları, oyun alanı, sosyal- sportif mekan isteğin çok anlamlıydı. Bu başvurularını ilgili yerlere ilettik. Düzenlemeler yapılmasını istedik.

Bir kısım başvuruları ise karşılıklı seninle konuşarak çözüm bulmaya çalıştık. Sana danışmanlık yaparak, psikososyal yönden destek verdik.

Kısaca yeni bir kurumuz, çalışmalarımızın daha başındayız. Geleceğe yönelik planlarımızı seninle oluşturmak, haklarını korumak, hakların ile ilgili toplumda farkındalık yaratmak, yüksek yararını ön planda tutarak, çocuk hakları kültürünü sizlerle geliştirmek için varız.

30.12.2014

Dilek DEMİR ASLAN

Sosyal Hizmet Uzmanı