Çocuk Hakları Komitesi’nin Genel Yorumları Tartışma Paneli

3 Kas

Kamu Denetçiliği Kurumu Çocuk Haklarından sorumlu Kamu Denetçisi Serpil Çakın, UNICEF ve Uluslararası Çocuk Merkezi’nin işbirliği ile gerçekleştirilen “Çocuk Hakları Komitesi’nin Genel Yorumları Tartışma Paneli “ne katıldı.

Panelde söz alan Çakın, panel katılımcılarına Çocuk Ombudsmanlığı olarak yaptıkları çalışmalara ilişkin bilgiler verdi. Panelde ayrıca Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Komitesi’nin 62. Oturumunda (14 Ocak-1 Şubat 2013) kabul edilen Çocuğun Yüksek Yararı, Sağlık Hakkı, Oyun Hakkı ve Özel Sektörün Sorumlulukları ile ilgili son genel yorumların her biri için ayrı ayrı bilgilendirici sunumlar yapıldı. BM Çocuk Hakları Sözleşmesi’nin daha iyi uygulanabilmesinin değerlendirildiği panelde, uygulama ile ilgili bazı sorunların önüne geçilebilmesi için hazırlanmış yarı hukuki metin olan genel yorumların, taraf devletler için birer kılavuz oldukları özellikle vurgulandı.