3 Aralık Uluslararası Engelliler Günü

3 Kas

1992 yılında Birleşmiş Milletlerin aldığı bir kararla, 3 Aralık “Uluslararası Engelliler Günü” olarak ilan edilmiştir. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komisyonu da, 5 Mart 1993 tarihli ve 1993/29 sayılı bildirisi ile üye ülkelerce 3 Aralık gününün “Engellilerin topluma kazandırılması ve insan haklarının tam ve eşit ölçüde sağlanması” amacıyla tanınmasını istemiştir.

Hızlı bir toplumsal değişim ve dönüşüm içerisinde bulunan ülkemizin çağdaş uluslar topluluğunun seçkin bir üyesi olması için sosyal refah hizmetlerine gereksinimi yaşamsal öneme sahiptir. Ülkemizde pek çok engel türü; önlenebilir ve korunabilir sorunlara bağlı oluşmaktadır. Bu durum, engellilerimizin idarelerin uygulamaları karşısında haklarını savunabilmelerine yardımcı ve kendilerinin sesi olacak bir Kurumun varlığını zorunlu kılmıştır. İşte bu Kurum, toplumun vicdanı rolünü üstlenen Kamu Denetçiliği Kurumu (Ombudsmanlık) olmuştur.

Kamu Denetçiliği Kurumu olarak bizler; tüm insan hakları ihlalleriyle birlikte, engelli hakları ile ilgili farkındalık yaratılması, engellilerimizle ilgili aksayan yönlere ilişkin politikalar üretilmesi, toplumun tüm kesimlerinin görüş ve eylemlerinde engelli haklarını ve engellilerimizin yüksek yararının ön planda tutulması için varız. Bu noktada 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nü “ENGELE ENGEL OL!” sloganıyla karşılıyor, devleti ve milletiyle herkese “ENGELE ENGEL OL!” diyoruz. Engele engel olmak adına verdiğimiz mücadelemizde engelli bireylerimizin, ailelerin ve özellikle Sivil Toplum Kuruluşlarının desteği ve sorunları bize taşıması ise çok büyük bir önem taşımaktadır. Kurum olarak sadece sorunları takip eden noktada kalmayıp çözüme katkıda bulunabilmemiz, yapacağımız bu işbirliği ile mümkün olacaktır. Unutmayalım ki ‘Engele Engel Olmak’ bireyi, devleti, sivil toplumuyla bizim elimizde.

Bu duygu ve düşüncelerle engelli bireylerin mutlu ve huzurlu yaşadığı, topluma katılabildiği, toplumla kucaklaşarak her zaman yanlarında olduğumuzu hissettirdiğimiz günlere kavuşmak ümidiyle sevgilerimi sunuyorum.