20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü 25.Yıl Bildirisi

2 Kas

Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda 20 Kasım 1989 da kabul edilip, 1995 yılında ülkemizde yürürlüğe giren Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi 25 yıl içerisinde dünyada ve ülkemizde çocuk hakları bilinci oluşturma ve bu hakların yaşama geçirilmesinde hayli mesafe alınmasını sağlamıştır.

Taraf olduğumuz Birleşmiş Milletler Çocuk Haklarına Dair Sözleşme, çocukların yaşama, gelişme, korunma ve kendilerini ilgilendiren kararlara katılıma ilişkin tüm haklarının hiçbir ayırım gözetmeksizin çocuklara eşit olarak tanınması ilkesini getirerek çocuğun yüksek yararının öncelikle esas alınması gereğini bizlere her daim hatırlatmaktadır.

Sözleşme, ayrıca tüm dünya çocuklarının çeşitli konularda ve ayrı sözleşmelerde yer alan tüm haklarını tek bir metinde toplaması, çocuk hakları ile ilgili bugüne kadar hazırlanmış en kapsamlı, dünya çocuklarının insan hakları yasası olması bakımından da ayrıca kıymetlidir.

Bilindiği üzere çocuklara bireysel başvuru hakkı tanıyan Birleşmiş Milletler Çocuk Haklarına Dair Sözleşmeye Ek Bireysel Başvuru Hakkı İhtiyari Protokolü (OPCP) 19 Kasım 2011 tarihinde Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda kabul edilmiştir. Protokolün,  uluslararası yasal bir anlaşma olarak yürürlüğe girmesi ancak 10 ülkenin imza sürecini 2014 yılı içerisinde tamamlaması ile birlikte 14 Nisan 2014 tarihinde gerçekleşmiştir.

Kurumumuzca da görev ortağı olarak çalışmalarımıza ışık olan çocuklarımızın idarelerin uygulamaları karşısında haklarını savunabilmelerine yardımcı olabilmek ve idareler karşısında sesleri olabilmek, görüşlerini rahatlıkla ifade etmelerine olanak sağlamak amaçlarıyla çocuk internet sayfası  (www.kdkcocuk.gov.tr) 22 Nisan 2014 tarihinde açılmıştır.

Bahsi geçen sitenin açılışı ile birlikte çocuk şikayet başvurularının alınması, çocuk hakları kültürünün ülkemizde yerleşmesine vesile olarak çalışmalarımıza güç katmıştır. Çocuk ombudsmanlığını ülkemizde tanınır kılmak, hayata geçirmek için başlattığımız çalışmaların 25. kutlanan  “Dünya Çocuk Hakları Günü”nde bütün çocuklar için güzellikler getirerek, çocukların, birey olarak kabul edildiği, çocuk haklarının daha katılımcı şekilde hayata geçirildiği bir toplumda yaşamalarını sağlamasını ümit ederek, sevgilerimi sunuyorum.

Serpil ÇAKIN
Kadın, Çocuk ve Engelli Ombudsmanı