Çocuğa Yönelik Orantısız Güç Kullanımı Kararı

7 Eki

Çocuklar, biz Kamu Denetçiliği Kurumu olarak, 1 Mayıs 2013 günü Taksim Meydanı ve civarında toplantı ve gösteri yürüyüşünde bulunanlara karşı polisin orantısız güç kullanımı sonucu 18 yaşından küçük D. A.’nın yaralanması ve İstanbul Valisi’nin 2 Mayıs 2013 günü D. A. hakkında yapmış olduğu basın açıklamasına ilişkin olarak bir tavsiye kararı vermiş bulunmaktayız.

Olayı araştırma ve incelememiz neticesinde,

– 18 yaşından küçük D. A.’nın polis müdahalesinin aşırı olması nedeniyle, “kötü muamele” ye maruz kaldığı ve yaralandığı, bu durumun hem ülkemiz yasalarına hem de uluslararası yasalara aykırı olduğuna,

– D. A.’nın Çocuk Hakları Sözleşmesinin 15. maddesi (Çocuklar, başkalarıyla biraraya gelme, dernek kurma ve kurulu derneklere katılma hakkına sahiptirler.) ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin 11 inci maddesinde yer alan toplanma özgürlüğünün ihlal edildiğine,

– İstanbul Valisi’nin göstericiler ve D.A. hakkındaki basın açıklamasının kişinin şeref ve itibarını zedeler nitelikte olduğu değerlendirilmiş ve basın açıklamasının Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin 6 ncı maddesi ile Çocuk Hakları Sözleşmesinin 16 ncı maddesine (Çocukların özel, aile ve ev içi yaşantıları ile iletişime yönelik dış müdahalelerden, iftira ve haksız suçlamalardan korunma hakları vardır.) aykırı olduğuna, karar verdik.

Sonuç olarak Kamu Denetçiliği Kurumu (Ombudsman) İstanbul Valisi’nin 1 Mayıs 2013 günü yaptığı basın açıklamasında yaşanan olaylar nedeniyle tüm İstanbul halkından özür dilediği için “özür dilenme” tekrar özür dilemesine gerek olmadığına, ancak, İçişleri Bakanlığı ve İstanbul Valiliğinden aşırı müdahale sonucu yaşı küçük D. A.’ya zarar verdikleri için hatalı davrandıklarını kabul etmelerini istedik.

 

Karar tam metni